Bornholmske højskolefamilier

Familien Andersen
Ø. Engegård, Vestermarie
Indledende oplysninger
Forældrene til nedenstående elever var Niels Jonas Andersen og Marie Dorthea, f. Munch. Han stammede fra Sövestad i Skåne, født 23/8 1848, erhvervede gården i 1873 og blev samme år gift med Marie Munch, født 31/10 1843, som var fra St. Hallegård, Aaker. Udover de fem elever havde de en datter og en søn, født henholdsvis i 1874 og 1875. Datteren, Anna Cathrine Andersen, blev gift med Jens Theodor Nielsen, Stangegård, Aaker og bosat på denne gård. Sønnen, Carl Andreas Andersen, overtog gården efter forældrene i 1921. Han var ugift, og derfor blev den i 1934 overtaget af en nevø (se nedenfor).
Kristine Marie Georgine Andersen,
født 29/9 1876 - elev 1894 -
og senere på det udvidede kursus

Kristine Andersen blev gift med Hans Peter Kofoed fra St. Bakkegård i Olsker, født 23/12 1874 og elev på højskolen 1895-96. De overtog hans fødegård, men efter nogle år brændte den 1908. Branden var påsat, og efter sigende opstod der rygter om, at han havde gjort det selv. Det skulle han være blevet så forbitret over, at han solgte gården til udstykning og i stedet købte en mindre landejendom, Skovly, i Vestermarie. Det blev senere opdaget, hvem brandstifteren var.
De boede på Skovly i mange år. En datter og en søn blev senere elever på højskolen. Denne søn, Holger Munch Kofoed, overtog 1934 sin mors fødehjem, Østre Engegård. En anden lidt yngre søn, Johannes Munch Kofoed overtog Skovly 1946.

Astrid Michella Andersen, født 15/3 1878 -
elev 1899

Astrid Andersen blev gift med Carl Christoffersen, født 20/4 1873, og som var mejeribestyrer på A/M Nykær i Nyker 1898-1939. De fik en søn, Ernst Willy Kristoffersen, som blev elev på højskolen 1922-23.

Niels Johannes Andersen, født 21/12 1879 -
elev 1899-1900

Niels Johannes Andersen udvandrede 1904 til Canada.

Dorthea Elisabeth Andersen, født 1882 -
elev 1901

Dorthea Elisabeth Andersen blev gift med Hans Frederik Christoffersen, som var mejeribestyrer på A/M Bjørnedal i Klemensker 1003-50 og bror til søsterens mand på A/M Nykær. Hun døde imidlertid ret pludseligt af meningitis i 1916. En datter, Rigmor Christoffersen, blev elev 1926. (Hun blev senere gift Kofoed og som ældre bosat i Nexø, og fra hvem jeg har fået en del oplysninger)

Julie Marie Andersen, født 1885 -
elev 1903

Julie Marie Andersen blev gift med Josef Frithjof Jensen, født 30/10 1886 i Aaker, og de overtog ejendommen Akselhøj på Højlyngen i Aaker, som de havde til 1944. Derefter overtog de en købmandsforretning i Egeby.Kilder: LB. 158, 338 og 355; optegnelser af Gunnar Juul Nielsen, tidl. Sortegård, Aaker; meddelelser fra ovennævnte Rigmor Kofoed; Ann Vibeke Knudsen: Bornholms Andelsmejerier 1886-1986.SAMs højskolehistoriske Arkiv