Bornholmske højskolefamilier

Familien Dam,
Hullegård, Rutsker
Indledende oplysninger:
Faderen til de omtalte elever hed Esper Hansen Dam. Han var født på gården og blev 27/7 1855 gift med Ane Kirstine, f. Jørgensen, fra en anden gård i sognet. Men hun døde 27/12 1870 ca. tre uger efter sit femte barns fødsel. Esper Hansen Dam blev den 2/5 1872 gift igen med Charlotte Sophie Kattrup, 29 år og datter af sognepræst Søren Kattrup i Tamdrup ved Horsens. Han døde 6/2 1877 og blev begravet på Rutsker kirkegård, hvorefter hans enke, Johanne Henriette Leopoldine, f. Jensen, tog ophold hos datteren og svigersønnen, og levede sine sidste år der. Hun døde 27/1 1898, 84 år. Som det ses nedenfor blev en søn og datter opkaldt efter præsteparret.
1. generation:

Søn af Esper Hansen Dam og Ane Kirstine Dam

Anton Espersen Dam, født 4/12 1870 -
elev på højskolen i Østermarie 1889-90

Anton Espersen Dam var den yngste af den første flok, og som nævnt var det efter hans fødsl, at moderen døde. Det er ellers ikke lykkedes at finde oplysninger om ham. Han er muligvis udvandret til USA, eftersom en ældre bror og søster allerede var taget af sted, og, som det ses nedenfor, fulgte en yngre bror senere efter og senere igen en nevø og niece.

Børn af Esper Hansen Dam og Charlotte Sofie Dam:

Johanne Henriette Leopoldine Dam,
født 11/8 1873 - formentlig elev
på højskolen i Østermarie 1891

Johanne Henriette Leopoldine Dam blev 2/12 1899 gift med Jørgen Thorlund Pedersen Haahr fra Thorlundgård i Ølgod sogn i Vestjylland, født 16/11 1873, og de overtog hendes fødegård, Hullegård. To døtre blev senere elever på højskolen. Se nedenfor.

Søren Kattrup Dam, født 18/12 1874 -
elev 1895-96

Søren Kattrup Dam blev gift med Mogensine Kristine Marcher fra Brogård, Olsker, født 29/1 1878 og elev på højskolen 1897. De boede først på Spannergård i Rutsker, men flyttede 1902 til Offergård i Rø, som de forpagtede af hendes far, der foruden Brogård ejede flere gårde. Efter han død overtog de den formodentlig som ejere, og de havde den til omk. 1918. Derefter var han handlende; han nævnes som kreaturhandler og at han drev en slagterforretning, fortsat i Rø sogn.
En søn, Frederik Kattrup Dam, født 27/2 1901, blev elev 1918-19. Han udvandrede året efter, 1920, til USA og blev gift derovre.

Niels Kristian Dam, født 21/1 1876 -
elev 1896-97

Niels Kristian Dam var også elev året efter, da sammen med en yngre bror (se nedenfor). Han blev uddannet lærer fra Blågårds Seminarium, udvandrede til USA, hvor han blev borgmester i en lille by.

Kristian Hansen Dam, født 22/7 1878 -
elev 1898-99

Kristian Hansen Dam blev senere ejer af Spannergård, Rutsker, som han formodentlig overtog 1902 efter sin ældre bror, Søren Kattrup Dam. Han havde gården til omk. 1930.

Charles Marius Dam, født 7/9 1880 -
elev 1897-98

Charles Marius Dam blev senere ejer af Dammegård i Olsker, som egentlig ikke var nogen gård, men en Ll. Myregårds parcel; gift med Anie Kjøller. En søn, Gunnar Dam, blev elev på højskolen 1918-19. Han overtog gården 1937.


2. generation:

Bertha Maren Haahr, født 14/2 1902 -
elev 1919

Bertha Maren Haahr udvandrede 1925 til USA.

Charlotte Sofie Haahr, født 8/1 1904 -
elev 1924

Charlotte Sofie Haahr blev gift med Ejnar Henning Jensen fra Aaker sogn, født 7/8 1907, og de overtog 1939 hendes fødegård, Hullegård. Det blev således igen en datter og svigersøn, der drev gården videre. På sine ældre dage boede Charlotte Jensen i Hasle.Kilder:
LB. side 279, 310, 319 og 326; Jensen-sl. 63; Jul på Bornholm 1959; meddelelser fra Charlotte Jensen, Hasle, Lill May Didriksens udvandrerkartotek.


SAMs højskolehistoriske Arkiv