Bornholmske højskolefamilier

Familien Grønnegaard,
Limensgade, Aaker


Grønnebo 2022


Indledende oplysninger
Forældrene til de nedenfor omtalte elever var husmand og snedker Jørgen Peter Grønnegaard, født 5/1 1847, og Anine Christine. født Hansen, født 10/10 1849. De blev gift i 1871 og kom til at bo på et lille husmandssted i Limensgade i det sydlige Aaker - senere kaldet Grønnebo. De fik otte børn, hvoraf de fem blev elever på højskolen.
Markus Grønnegaard, født 3/3 1874 -
elev 1894-95

Markus Peter Grønnegaard blev gift med Nicoline Dorthea Marie f. Petersen, født den 3/8 1858 og som var enke efter husejer Jørgen Bidstrup. Han nævnes som landarbejder og røgter, bosat på en ejendom i Nylars, men han døde allerede som 38-årig den 15/1 1913. Hun levede til 23/1 1943 på Nørremark i Ibsker.

Johannes Th. Grønnegaard, født17/10 1875 -
elev 1897-98

Johannes Theodor Grønnegaard angives i 1921 at være avlsbruger på en St. Loftsgårds parcel i Aaker (37 d), kaldet "Fuglesang", Saksebro, gift med Anne Olivia Alma Jensine, f. Christensen, født 12/12 1884. Dér boede de til hans død 23. juni 1961, 85 år.

Anna Grønnegaard, født 24/2 1881 -
elev 1906

Anna Grønnegaard blev den 27/5 1912 gift med Jens Sinius Hansen, født 25/9 1866 i Østermarie. Vielsen fandt sted i Bethania, valgmenighedskirken uden for Aakirkeby.
Han var som 20-årig udvandret til Amerika, men var senere returneret og bosat sig i Nexø. Han nævnes som arbejdsmand, murermester, købmand og sidst som avlsbruger. De fik en søn i 1914, Harald Grønnegaard Hansen. De boede da i Hallandsaas, matr. nr. 340, og faren nævnes da som købmand. Senere nævnes han altså som avlsbruger, hvor de boede Kildebakkestræde 5.
Hun døde allerede 18/5 1935, 54 år. Han døde 31/5 1950, 83 år.

Marie Cecilie Grønnegaard, født 17/9 1886 -
elev 1907

Marie Cecilie Grønnegaard blev den 9/5 1915 gift med Hans Peder Pedersen, født 3/2 1891, søn af mejeribestyrer Karl Edvard Rotvit Pedersen og Jenny Olivia Magnussen, f. Cesar, mejeriet Lobbæk. Familien var 1897 flyttet til ejendommen "Grønnevang i det østlige Aaker. Herfra blev fire søskende elever på Bornholms Højskole.
Hans Peder Pedersen var 1914 blevet forpagter af Præstegården i Østermarie. Som ved søsterens bryllup fandt vielsen sted i Bethania, valgmenighedskirken uden for Aakirkeby, men blev registreret i kirkebogen for Østermarie, så hun havde formentlig været hans husbestyrerinde. De blev i Præstegården i 9 år, hvor de fik deres tre børn, en datter og to sønner. Ved FT 1921 havde de hendes yngste søster, Thyra Margrethe, som tjenestepige.
I 1923 brød de op og overtog ejendommen "Søndervang" i den sydlige del af Rønne Vang. (Hendes far, Jørgen Peter Grønnegaard, boede hos dem den sidste tid. Han døde 1936).
De drev ejendommen indtil 1946, hvor den blev solgt til Rønne Kommune. (Den lå ca. 200 meter sydvest for det sted, hvor plejehjemmet "Sønderbo" blev bygget, og hvor der nu er parcelhuskvarter).
De flyttede derefter tilbage til Østermarie, han da som rentier, hvor de i de første år boede hos deres yngste søn, Karl Edvard Pedersen. Mens de var der, døde hun den 21/11 1955 på Næstved Sygehus,69 år, formentlig i forbindelse med et familiebesøg.
Han blev boende i Østermarie, men i sit eget hus. Han overlevede hende i næsten 20 år og døde 24/8 1976, 85 år.

Petra Grønnegaard, født 17/11 1888 -
elev 1912

Petra Grønnegaard var i 1921 husbestyrerinde for sin far, der i 1916 var blevet enkemand. Året efter, 1922, udvandrede hun som 32-årig til USA. (Hendes tre år ældre bror, Alfred, var allerede som 19-årig udvandret i 1904). Derovre blev hun gift med Herman Karl Kristian Vesth, som var fra Østerlars, født 10/4 1886. De boede sidst i Westmoreland, Pottawatomie County i delstanen Kansas. Han nåede at blive 95 år, døde i 1982, mens hun nåede at blive 102 år, døde 22/12 1990.Kilder: meddelelser fra Edith Grønnegaard, Vestermarie; bornholmere.dk; udvandrerarkivet; diverse KB og FT, ejendomsregistret; KB-Danmark set fra luften mv..SAMs højskolehistoriske Arkiv