Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen,
Aspesbakke, Bodilsker
Indledende oplysninger
Forældrene til den ene af 1. generation var Mathias Andreas Hansen og Karen Kirstine, født Kærby. De havde fem børn, men det ser ud til, at kun den ældste søn blev elev på højskolen.
Ejendommen blev overtaget af en bror til ham, Mathias Peter Hansen, gift med Karen Kirstine, født Bentsen. De fik fire børn, der alle blev elever på højskolen.
Peter Andreas Hansen, født 2/6 1878
elev 1997-98
(1. generation)

Peter Andreas Hansen nævnes som snedkersvend. Han udvandrede 1904 til USA, hvor han først var med til at anlægge en af Pacific-banerne. Senere blev han frugtavler i staten Washington. Han var ugift. Han døde derovre i 1950.
Mens han var elev afskrev han - formentlig efter diktat af en af kammeraterne - en mængde såkalte foredragsopskrifter af forstanderen, N. P. Jensen. De findes renskrevet andetsteds på denne hjemmeside, hvor der er flere oplysninger om det.2. generation

Børn af Mathias Peter Hansen og Karen Kirstine, født Bendtsen

Asta Marie Hansen, født 1/3 1906 -
elev 1925

Asta Marie Hansen, født 1/3 1906. Hun blev gift med Ejnar Munch, født 26/7 1895, fra Aaker, og de blev 1937 bosat på ejendommen "Nordmølle" i Nexø Vang.

Valborg Hansen, født 24/9 1909 -
elev 1929

Valborg Katrine Hansen blev gift med en landmand på Sjælland; blev tidligt enke, men drev ejendommen videre.

Aksel Hansen, født 14/2 1908 -
elev 1926-27

Aksel Hansen, født 14/2 1908. Han overtog 1935 ejendommen, gift med Bodil Cordua Dahl fra Nørregård i Vestermarie, født 6/1 1911 og elev på højskolen 1930.
De var gennem tiden meget trofaste gæster ved de offentlige møder på højskolen.

Ellen Agnete Hansen, født 1/5 1919
elev 1937

Hun var født på Aspesbakke i Bodilsker, men familien var før hendes højskoleophold flyttet til Strandbo i Ibsker. Hun blev gift med Valdemar Otto Viborg, og de boede flere steder; først ca. 10 år på et husmandssted på Balka, derefter nogle få år på en ejendom på Nørremark nord for Nexø, og senere igen var han arbejdsmand bosat i Nexø.


Kilder: LB. 171-172 & 242; meddelelse fra Bodil Hansen, Nexø; meddelelser fra Inger Jessen, Nexø; bornholmere.dk; personligt kendskab.Ejendommen "Aspesbakke" 1946 ved landevejen mod Nexø. Husmandsstedet "Nordmølle" (eller Nørremølle) i Nezø Vang
SAMs højskolehistoriske Arkiv