Bornholmske højskolefamilier

Familien Ipsen,
Sdr. Dyndebygård, Poulsker
Indledende oplysninger
Forældrene var Thorvald Antoni Ipsen fra Bækkelund i Aaker, født 13/2 1885 og elev på Højskolen 1904-05. Han havde overtaget Sdr. Dyndebygård 1912 og blev samme år gift med Margrethe Katrine Koefoed fra Lille Duegård, også i Aaker, født 11/10 1888. Hun havde ikke selv været elev på højskolen, men tre brødre havde været det.
Han døde imidlertid den 24/12 1922, altså juleaftensdag, da den yngste datter endnu kun var 9 måneder gammel. Enken førte gården videre med skiftende bestyrere til 1947, da den yngste søn overtog den.
Agnethe Ipsen, født 20/11 1913 - elev 1930

Agnethe Ipsen blev gift med Knud Kristian Andreas Thim fra ejendommen Vestergade 35, Svaneke, født 4/8 1913, og de blev bosat samme sted. Han havde overtaget ejendommen 1937, og de blev gift 1940. De boede der endnu 1982.

Aage Ipsen, født22/11 1914 - elev 1934-35

Aage Ipsen overtog 1942 Lillegård i Poulsker, gift med Edith Munch fra Stavnsgård i Poulsker, født 14/3 1918 og elev på højskolen 1936. De boede endnu på gården 1982.

Svend Ipsen, født 22/2 1916 - elev 1935-36

Svend Ipsen overtog 1944 ejendommen Akselhøj på Højlyngen i Aaker, samme år gift med Esther Hansen Munch, fra Dammegård i Pedersker, født 14/7 1923 og elev på højskolen 1940. De boede på ejendommen til omkr. 1985; derefter i Aakirkeby.

Erik Ipsen, født 3/1 1918 - elev 1937-38

Erik Ipsen overtog 1947 fødegården Sdr. Dyndebygård efter sin mor, gift 1950 med Elise Hansine Kofod Pedersen, født 15/4 1923 i Tjepperup ved Holbæk. De boede endnu på gården i 1982.

Ellen Margrethe Ipsen, født 10/3 1922 -
elev 1940

Ellen Margrethe Ipsen blev gift med Marcus Koefoed Blem fra Engegård, Nylars, født 5/5 1922 og elev på højskolen 1939-40, sønnesøn af den mangeårige folketingsmand m.m. Markus Peter Blem. De blev gift og bosat på hans fødegård 1944.


Kilder: LB. 158, 258, 301 & 337; Lauegd. 69-70, Bhs. Vejviser.SAMs højskolehistoriske Arkiv