Bornholmske højskolefamilier

Familien Munch,
Dammegård, Pedersker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation var Hans Munch, som stammede fra St. Hallegård i Åker, og Julie Gerda f. Nielsen fra Stangegård, ligeledes i Åker. Han var født 17/10 1855 og vi ved med nogenlunde sikkerhed, at han sammen med sin yngre broder, Andreas, var elev på højskolen i Østermarie i 1873-74. Hun var født 6/4 1860, og var efter al sandsynlighed elev på Vallekilde Højskole 1879. To yngre brødre blev elever på højskolen i Østermarie, og den ene også på højskolen ved Ekkodalen.
Hans Munch overtog Dammegård i begyndelsen af 1880, og de blev gift 28/10 1881. De havde gården frem til 1919. Han havde en række tillidshverv: medlem af sognerådet i til sammen 12 år, formand for mejeriet i 10 år og som ældre bestyrer af en bankfilial. Hun var som ældre også medlem af menighedsrådet i 14 år.
Konrad Andreas Munch, født 29/8 1993 - elev 1900-01

Konrad Andreas Munch overtog ejendommen Stensvang i samme sogn, formentlig 1911, hvor han blev gift med Eva Kathrine Munch fra Munkegård, også Pedersker. De fik seks børn, hvoraf tre blev elever på Bornholms Højskole og en på Ollerup Højskole. Han var medlem af Pedersker sogneråd 1921-62, i alt 41 år og bortset den sidste 4 års periode formand hele tiden; desuden var han formand for Pedersker Andelsmejeri i 1919-49, og disse tillidshverv er utvivlsomt baggrunden for, at han fik tildelt ridderkorset. Han havde ejendommen frem til 1945. Han døde 1978, knap 95 år gammel. Hun var død 1968, knap 80 år gammel.

Signe Cathrine Munch, født 30(9 1885 - elev 1904

Signe Cathrine Munch blev 1907 gift med Arboe Conrad Sonne Hansen, f. 14/5 1878. Han var brugsforeningsuddeler i Pedersker. De fik tre børn, hvoraf en blev elev på Bornholms Højskole og en anden på Ubberup og Kerteminde højskoler. Hun døde imidlertid i 1918, 33 år gammel. Manden giftede sig igen og fik to børn mere.

Hjalmar Christian Munch, født 28/8 1887 - elev 1906-07

Hjalmar Christian Munch overtog Stavnsgård i Poulsker, gift 1913 med Sigrid Kathrine Sonne fra Grubbegård, Pedersker (to af hendes yngre søskende var senere elever). De havde gården frem til 1949, hvor deres søn overtog den. En datter, Edith Munch, var elev 1936. Han døde 1972, 85 år gammel; hun døde 1981, 91 år.

Hans Nielsen Munch, født 1/7 1890 - elev 1908-09

Hans Nielsen Munch blev 1914 gift med Dorthea Jensen fra Agård , Pedersker, f. 26/12 1883. De boede først nogle år på Kjøllergård i Rutsker, derefter på St. Grammegård i Åker, som de havde indtil 1951. De fik ni børn, hvoraf en døde som lille og en som ung. Af de andre har tre været elever på højskolen, mens en har været på andre højskoler. Han døde 1966, 76 år; hun døde 1981, næsten 98 år.

Aage Munch, født 19/5 1892 - elev 1910-11

Aage Munch overtog fødegården efter sin fader 1919 og havde den frem til 1953, gift også 1919 med Maren Kristine Hansen fra Brandsgård i Åker, f. 26/4 1897 og elev på højskolen 1917. De fik otte børn, hvoraf fire har været elever på højskolen.

Gerda Christine Munch, født 21/12 1894 - elev 1913

Gerda Christine Munch blev gift med Jokum Kofoed fra Skovgård i Bodilsker, og med dem mødtes to af de store "højskolefamilier". Han var én af ni søskende, der var elever, og hun som det fremgår én af otte. Han var født 17/10 1892 og elev 1913-14. De blev gift 1919 og bosat på Baunegård, Pedersker, som de havde indtil 1953, da den ældste søn tog over. De fik 10 børn, hvoraf to dog døde som små. Af de andre otte har fem været elever.

Thorvald Otto Munch, født 19/5 1899 - elev 1917-18

Thorvald Otto Munch døde to år efter højskoleopholdet, knap 21 år gammel.

Arne Jespersen Munch, født 19/11 1901 - elev 1919-20

Arne Jespersen Munch overtog Østre Kjeldsebygård i Østerlars, gift 1927 med Anna Elisabeth Kofoed fra Brogård, Pedersker, f. 6/6 1901 og elev på højskolen 1918. De havde gården til midten af 1960erne, da en søn tog over.

Julie og Hans Munch havde endnu en søn, Rasmus Juul Munch, som var nr. 7 i rækken. Han blev håndværker, snedker, og det er formentlig årsagen til, at han i modsætning til alle de andre ikke kom på højskole. Men en søn af ham, Kai Juul Munch, var elev 1947-48.
SAMs højskolehistoriske Arkiv