Bornholmske højskolefamilier

Familien Munch,
Skrukkegård, Poulsker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation Hans Mossin Munch og Albine Hansine, f. Mortensen. Han var født på gården, som han havde overtaget omkr. 1880. Hun var født på Knappegård i Ibsker, men familien var senere flyttet til Tornegård i Poulsker. De fik syv børn, hvoraf en døde kort efter fødslen. Fem af de andre blev elever på højskolen.
1. generation:

Christian Munch, født 20/12 1881 -
elev 1904-05

Christian Munch blev gift med Martha Nielsine Larsen, født 29/10 1881, og som var fra Hestehaven i Hillerød. De boede først på ejendommen Brodal, Poulsker, men fra 1930 på Kjøllergård i Pedersker. De havde den til omkr. 1952, hvorefter en søn overtog den.

Hans Madsen Munch, født 25/3 1883 -
elev 1901-02

Hans Madsen Munch blev gift med Johanne Margrethe Ipsen, født 13/1 1894, og var fra ejendommen Bækkelund i Aaker. De overtog hans fødegård, Skrukkegård, i 1910. En og en datter blev elever på højskolen. Sønnen overtog gården omkr. 1950

Johannes Andreas Munch, født 11/11 1886 - elev 1906-07

Johannes Andreas Munch blev gift med Anine Katrine Espersen, født 9/10 1888, fra Tjørnebygård i samme sogn. De overtog 1918 Eskildsgård i Ibsker. En datter, Hedvig Munch, var elev på højskolen 1943. De havde gården til 1956.

Alfred Mathias Munch, født 20/5 1888 -
elev 1910-11

Alfred Mathias Munch blev gift med Emma Viktoria Petersen, født 24/9 1889, fra ejendommen Jonstrup i Klemensker. De boede først på Lillegård fra ca. 1910-30, derefter på ejendommen Svalhøj, og senere på Tjørnebygård, alle i Poulsker. En søn blev elev på højskolen 1931-32. Han overtog senere gården.

Alma Annine Munch, født 10/8 1895 -
elev 1915

Alma Anine Munch blev gift med Abdon Peter Johansen, født 4/9 1896 og elev på højskolen 1914-15. De blev 1922 bosat på hans fødegård, Tjørnebygård. En datter, Judith Johansen blev elev på højskolen 1941. De havde gården til ca. 1960.2. generation:

Børn af Johanne Margrethe og Hans Madsen Munch

Elisabeth Munch, født 12/7 1922 - elev 1940

Elisabeth Munch blev gift med Verner Lindblad, født 21/5 1919, som var revisor, søn af smed Lindblad, Svaneke. De blev bosat i Østergade 68 i Rønne.

Hans Konrad Munch, født 6/6 1924 -
elev 1942-43

Hans Konrad Munch overtog fødegården omkr. 1950, gift med Gerda Birgitte Madsen, født 12/10 1928, fra ejendommen Solbakke, Poulsker. Han døde imidlertid allerede i 1971, 47 år gammel. En søn overtog gården 1973.Kilder: LB. 190, 283-284, 294, 299; Lauegd. 75-78; Bhs. Vejviser


SAMs højskolehistoriske Arkiv