Bornholmske højskolefamilier

Familien Nielsen,
Egeskovsgård, Østerlars
Indledende oplysninger
Gården blev i 1892 købt af Peter Mathias Nielsen fra Munkegård i Klemensker. Han blev født 6/2 1869 og var altså kun 23 år. Otte år senere, i 1900, blev han gift med Anine Bodil Andersen, født 12/3 1868. Hun stammede fra Løkkegård i samme sogn og havde været elev på højskolen i sommeren 1896. De fik fire børn, hvoraf de to var tvillinger. Hun døde imidlertid i 1913, 45 år gammel. Et par år senere, i 1915, giftede Peter Nielsen sig igen med den 23 år yngre Laura Kristina Larsen, født 4/1 1892, og som havde været tjenestepige hos dem. De fik yderligere otte børn, så flokken i alt blev på tolv. Den sidste blev født så sent som i 1934, da faderen havde passeret de 65 år. Af de 12 børn har 6 været elever på højskolen, alle fire af det første kuld og nr. 2 og 3 af det andet.
Dagny Marie Nielsen, født 29/3 1901 -
elev 1921

Dagny Marie Nielsen, blev 1927 gift med Olaf Nielsen, født 13/2 1898. Han stammede fra Klintebygård (den, der ligger længst mod vest) i Ibsker og havde været elev på højskolen 1923-24. De boede på Gammeleje i Pedersker, men allerede fire år efter døde han. Året efter blev hun gift igen med Magnus Kristensen, som stammede fra Jylland. De boede derefter på Gammeleje indtil 1945, hvorefter de flyttede til et lille husmandssted i Myreby i Vestermarie.

Anna Margrethe Nielsen, født 30/9 1903 -
elev 1924

Anna Margrethe Nielsen, blev 1927 gift med Olaf Henriksen, født 18/3 1902 og elev på højskolen 1921-22. Han var fra Lykkebo i Myreby, Vestermarie, og de blev bosat samme sted og boede der i mange år. Hans fader, Georg Henriksen var elev 1894-95, og hans moder, Hansine, født Funch, var elev på højskolen i Østermarie i 1882.
Deres datter, Inger Henriksen var elev 1953. (Se i øvrigt Lykkebo, Vestermarie).

Valborg Hansine Nielsen, født 30/9 1903 -
elev 1925

Valborg Hansine Nielsen, blev 1930 gift med Villiam Jørgensen, som stammede fra Krogsbølle på Fyn, født 14/1 1900. De blev bosat på en mindre landejendom, Egely, udstykket fra Vestergård, Vestermarie, og boede der i mange år.

Eva Nielsen, født 22/12 1904 - elev 1927

Eva Nielsen, var ugift, boede på Hans Rømersvej i Aakirkeby og ernærede sig som dameskrædderinde. Døde 1981.

Hans Peter Nielsen, født 7/3 1918 - elev 1941

Hans Peter Nielsen var i en del år medhjælper hjemme på Egeskovsgård og overtog den i 1948, samme år gift med Alfhild Elisabeth Hansen fra Kofoedsminde i Aakirkebys landdistrikt.

Ruth Nielsen, født 3/8 1920 - elev 1940

Ruth Nielsen, blev 1945 gift med John Barfod Muller fra Vallensgård, født 23/1 1920. Han var i en del år bestyrer på Lille Strandbygård i Nylars, fra 1953 ejer af Østre Skovgård i Aaker, som de havde i ca. 10 år, derefter arbejdsmand, i nogle år på Almindingen Savværk med bopæl på Fjældhytten, Ekkodalen.


Kilder: LB s. 373, Jensen s. 7-8, Bornholms Vejviser, meddelelser fra Olaf Henriksen, Lykkebo, og Birthe Nielsen, Egeskovsgård.SAMs højskolehistoriske Arkiv