Bornholmske højskolefamilier

Familien Nielsen,
Letholmsgård, Vestermarie
Indledende oplysninger
Forældrene til de nedenfor omtalte elever var Valdemar Andreas Nielsen og Marie Elisabeth, f. Jensen. Han stammede fra Mortingegård i Rø, født 7/1 1882. Hun var fra Fyn, født 29/5 1893.
Forhistorien er følgende: Valdemar Nielsen var i sine unge dage rejst til Fyn, hvor han blev forvalter på en ret stor gård, Mariendal, (168 ha, senere udstykket) i Skamby Sogn i den nordvestlige del af Fyn. Derovre har han så truffet Marie Elisabeth Jensen, som var fra Lumby sogn lige nord for Odense. Hun blev gravid, og de fik deres førstefødte søn, Aage Villiam Nielsen, den 25/11 1912. Det trak imidlertid ud med at blive gift. Det skete først den 10/7 1914 i Stige kirke, som var filialkirke i sognet. Det hang formodentlig sammen med besvær med at finde et sted at bo, som var acceptabelt for ham. Men i foråret samme år var Letholmsgård i Vestermarie sat "billigt til salg ... hvis salg kan ske snarest". Den var et dødsbo, som tilsyneladende var så forsømt af den afdøde tidligere ejer, at ingen af hans seks børn ville overtage den. Og her har Valdemar Nielsen altså slået til. De må være flyttet ind snart efter brylluppet, og det blev deres faste sted i de næste godt 40 år. I tidens løb fik de 9 børn mere; af de i alt 10 blev de seks elever på Bornholms Højskole.
Aage Villiam Nielsen, f. 25/11 1912 -
elev 1933-34

Aage Villiam Nielsen blev som nævnt i indledningen født 25/11 1912 i Lumby på Fyn, men familien flyttede 1914 til Letholmsgård. Efter højskoleopholdet gjorde han som mange andre gårdmandssønner på den tid, at han tog en tjenesteplads på en større gård et andet sted i landet for at lære noget mere om landbrug. Det blev på en stor gård i Veddelev lidt nord for Roskilde. Og så gentog farens historie sig nærmest. På gården var der samtidig en tjenestepige fra det nordlige Jylland, Annine Kristine Christensen, født 30/12 1914, i Gjettrup i Thy. Hun blev gravid, men de nåede ikke at blive gift i tide, så hun rejste hjem til forældrene, som da boede i Visby Sogn, hvor barnet, en pige, blev født den 10/8 1936. Hun blev kaldt Gerda Marie Nielsen. Forældrene blev dog gift i nabosognet Villerslev 15/11 samme år, men da havde Aage William Nielsen allerede erhvervet ejendommen Tinghøj i Vestermarie nær ved hans hjem, Letholmsgård. De er formodentlig snart efter flyttet dertil. Det blev deres hjem i de næste henved 40 år, og i tidens løb fik de fem børn mere. Tinghøj er en af et antal udstykninger fra Ahlegård. De fleste af disse havde et jordtilliggende på omkr. 6-7 ha, mens Tinghøj havde omkr. 18 ha, men det var en lynglod, så jorden var dårligere, og der var en del skov, krat og mose.
De havde ejendommen til 1975, hvorefter de boede på et lille sted i Pedersker i en del år. Derefter i Vestermarie og Aakirkeby. Til sidst blev det Nørremøllecentret i Nexø.
Den nævnte ældste datter, Gerda Marie blev som den eneste af børnene elev på Bornholms Højskole.

Hedvig Elisabeth Nielsen, f. 26/3 1918 -
elev 1936

Hedevig Elisabeth Nielsen blev 25/5 1945 gift med arbejdsmand Knud Børge Olsson, født 3/3 1919, søn af Ingeborg Hansine Olsson. De blev bosat på husmandsstedet Godthåb, Erlandsgårdsvej 1, Knudsker, hvor de i tidens løb fik syv børn. Han arbejdede foruden med landbruget også som fyrbøder og brænder på Rabekkeværket. Han døde 12/7 1983, 64 år. Hun blev boende på ejendommen nogle år mere, men flyttede derefter til Højvangsparken. Hun døde på De gamles Hjem i Rønne 30/7 1996, 78 år.

Gunnar Børge Nielsen, f. 16/4 1915 -
elev 1936-37

Gunnar Børge Nielsen overtog fødegården efter forældrene i 1956. Han var den 2/5 1948 i Peders Kirke blevet gift med Dorit Kofod, født 20/10 1922. Hun var født i Klemensker, men familien var senere flyttet til Pedersker. Da det formodentlig var bestemt, at han skulle efterfølge forældrene, boede de på gården fra første færd. De fik i de følgende år én datter og fire sønner.
De havde gården til omkring 1975, hvorefter de flyttede til Smedegade i Aakirkeby. Senere flyttede de til Violvej, også i Aakirkeby.

Henry Alvin Nielsen, f. 22/9 1916 -
elev 1938-39

Henry Alvind Nielsen blev 15/4 1950 i Sankt Mathæus Kirke i København gift med Else Helene Christensen, født 13/4 1925. Hun var født i Fakse, men familien var senere flyttet til Revalsgade på Vesterbro i København. (Gaden findes ikke mere, men lå på en nu åben plads, der har navn efter de tre baltiske lande).
En rettelse i kirkebogens notits tyder dog på, at hun har opholdt sig på Bornholm før brylluppet. De blev bosat på ejendommen "Trekanten" i det vestlige Vestermarie,og som ligger hvor Vestermarievej og Segenvej løber sammen i en spids. Ved siden af landbruget arbejdede han på mejeriet "Central" lige i nærheden indtil det ophørte i 1964. De fik fire børn, en datter og tre sønner, hvoraf de to var tvillinger. De boede til sidst i Nyker.

Helge Regner Nielsen, f. 7/9 1921 -
elev 1939-40

Helge Regner Nielsen meddeles at være blevet avlsbruger i Jylland.
Ingen yderligere oplysninger.

Arne Freddy Nielsen, f. 31/12 1922 -
elev 1941-42

Arne Freddy Nielsen blev 20/12 1945 gift med Magda Elisabeth Holm, født 12/5 1924, fra Knudsker. Han blev ejer af ejendommen Smedevang i Pedersker, hvor han udover landbruget oparbejdede et ret omfattende rugeri til daggamle kyllinger, som han solgte videre. De boede til sidst på Vesterbro 9 i Aakirkeby.2. generation

Gerda Marie Nielsen,
født 10/8 1936 i Visby, Thy -
elev på Bhs. Højskole 1954-55.
(Som født uden for Bornholm er Gerda Nielsen ikke med i databasen "bornholmere.dk". Men notitsen i kirkebogen for Vestermarie sogn ved hendes konfirmation blev et afgørende spor for udredningen af både hendes forældres og bedsteforældres forhold).

Gerda Marie Nielsen blev som omtalt ovenfor født i Jylland, men voksede op på ejendommen Tinghøj i Vestermarie, datter af Aage Villiam Nielsen og Anine Kristine Christensen. Hun var den ældste af seks søskende, men blev den eneste af hele familien, der blev elev på højskolen. Familietraditionen med at sende de unge på højskole var nærmest ophørt, og det var derfor småt med elever. Holdet var kun på 11 i alt, 7 piger og 4 mænd.
Efter højskoleopholdet rejste Gerda Nielsen på et tidspunkt til Jylland for at blive stuepige hos en tandlæge i Vejle. På egnen derovre traf hun en smedesvend, som hun blev gift med. Efter nogen tid flyttede de til Fyn, hvor han igen efter nogen tid fik arbejde på Lindø-værftet. Mens de var der, døde hun i en ung alder.Supplerende oplysninger: Udover de seks omtalte højskoleelever var der fire søskende mere på gården. De var følgende: Edith Irene Nielsen, født 21/9 1916, Margith Gudrun Nielsen, født 10/10 1924, Frode Helmuth Nielsen, født 1/12 1927 og Gunvor Margrethe Nielsen, født 20/12 1933.
Edith Irene Nielsen blev gift med Egil Birch Jørgensen, f. 17/9 1921, fra Klemensker, og de blev bosat på ejendommen "Nyholt", også Klemensker. Margith Gudrun Nielsen blev gift med Knud Munch, f. 18/6 1922, fra Fynegård i Knudsker, elev på højskolen 1939-40, og de overtog hans fødegård. Om Frode Helmuth er der ikke fundet nogen oplysninger. Gunvor Margrethe blev gift med tømrersvend Povl Koring og bosat i Sorthat.
Når disse fire søskende ikke blev elever på højskolen, skyldes det nok i hovedsagen, at traditionen - som i omtalen af Gerda Nielsen - var ved at svækkes, og i løbet af 1950erne gled den helt ud.Kilder: LB. 211, 236 & 350-351; meddelelse fra Margit Munch, tidl. Fynegård, Knudsker (søster); Bornholms Vejviser; bornholmere.dk; diverse KB & FT; Trap DANMARK; små nekrologer i Bhs. Td. over Valdemar Nielsen 20/2 1962, Aage Villiam Nielsen 26/7 2012, Hedevig Olsson 2/8 1996 og Arne Freddy Nielsen 10/4 1999; meddelelser fra Robert Valdemar Nielsen, Snogebæk.Letholmsgård 1964
Alle billederne er fra "Danmark set fra luften og er lettere beskåret.
Tinghøj 1946 i området Tingsted, Vestermarie
Husmandsstedet "Trekanten" 1951 i Vestermarie. Bygningen til højre nærmest skoven er andelsmejeriet "Central". Ejendommen "Smedevang" 1968 i Pedersker nær ved Pedersker stationsby - set fra nord.


SAMs højskolehistoriske Arkiv