Bornholmske højskolefamilier

Familien Nielsen,
Stangegård, Aaker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation var Niels Christian Nielsen, født på gården, og Gerthea Caroline Koefoed, som var fra Lauegård og dermed en del af den vidt forgrenede Lauegaards-Familie. De var født henholdsvis 15/10 1833 og 2/4 1935, blev gift og overtog gården i 1859. De fik otte børn, hvoraf dog to døde som børn. Deres ældste datter, Julie Gerda Nielsen, født 6/4 1860, var formentlig elev på Vallekilde Højskole 1879. Hun blev gift med Hans Munch fra St. Hallegård, Aaker og de blev bosat på Dammegård i Pedersker, hvor de fik ni børn, hvoraf de otte blev elever på højskolen. (Se nærmere under Dammegård, Pedersker). Den næste i rækken, Hans Martin Nielsen, var elev på højskolen i Østermarie på brødrene Bøgeskovs første vinterhold 1879-80. Han blev senere uddannet lærer og var sidst i mange år lærer på Grødby Skole i det sydlige Aaker, gift med Caroline Sørensen fra Kalvslund ved Ribe. Tre af deres ni børn blev også elever på højskolen. Den ene af dem, Vilmer Juul Nielsen, kom senere til at spille en væsentlig role for højskolen som formand for bestyrelsen og som støtte på anden måde..
1. generation

Jens Theodor Nielsen, født 9/8 1873 -
elev på højskolen i Østermarie 1890-91
og på Højskolen ved Ekkodalen 1895-96

Jens Theodor Nielsen overtog sin fødegård 1898; samme år gift med Anna Cathrine Andersen fra Østre Engegård i Vestermarie, født 1/1 1874. De fik tre sønner, der alle blev elever på højskolen. De boede på gården til 1939, da den blev overtaget af den ene søn.2. generation:

Gunnar Juul Nielsen, født 17/11 1999 - elev 1918-19

Gunnar Juul Nielsen overtog 1926 Sortegård i Aaker, gift samme år med Hedevig Margrethe Due fra St. Myregård, Pedersker, født 27/6 1904 og elev på Antvorskov Højskole 1922. En datter og en søn blev senere elever på højskolen. De havde gården til 1959, da deres datter og svigersøn overtog den.
De hørte alle fire til de mest trofaste gæster ved Højskolens offentlige møder.

Datter og søn elever:

Ruth Gerthea Nielsen, født 25/3 1927 - elev 1945

Erik Juul Nielsen, født 21/5 1931 - elev 1949-50

Edvard Juul Nielsen, født 17/5 1901 -
elev 1919-20

Edvard Juul Nielsen overtog 1929 Dammegård i Vestermarie, men fra 1939 overtog han fødegården, Stangegård. Han blev 1929 gift med Lili Reichel som var fra Fløng ved Hedehusene, født 11/1 1901, men hun døde 30/7 1946. Han blev gift igen med Erna Wilhelmine Breese-Hansen, som var fra København, født 15/9 1903. I det første ægteskab var der fire børn, en søn og tre døtre, hvoraf sønne blev elev på højskolen. (Se nedenfor). De overdrog gården i forpagtning til sønnen i 1957, hvorefter de flyttede til en mindre landejendom, men flyttede 1969 til Svaneke.

Søn elev:

Jens Christian Juul Nielsen, født 10/6 1930 - elev 1948-49

Niels Ejnar Juul Nielsen, født 12/4 1906 -
elev 1924-25

Niels Ejnar Juul Nielsen var medhjælper hjemme på gården, men fik på et tidspunkt tuberkulose og døde på sanatoriet lidt nord for Rønne den 20/7 1938, 32 år gammel.3. generation: Stangegård

Jens Christian Juul Nielsen, født 10/6 1930 -
elev 1948-49

Jens Christian Juul Nielsen overtog som ovenfor nævnt fødegården i forpagtning i 1957 og som ejendom, gift 1955 med Karen Dorthea Hald fra Ravnsgård i Aaker, født 11/5 1930.


3. generation: Sortegård

Ruth Gerthea Nielsen, født 25/2 1927 - elev 1945

Ruth Nielsen blev 1952 gift med Viggo Clausen Madsen, født 14/12 1927 og elev på højskolen 1947-48. Han var fra Rens i Sønderjylland. De boede først på ejendommen Danevang i Østerlars, men 1959 overtog de Sortegård, som de havde til omkr. 1988.

Erik Juul Nielsen, født 21/5 1931 - elev 1949-50

Erik Juul Nielsen omkom som følge af en vådeskudsulykke i 1953. Ellers havde det utvivlsomt været meneingen, at han skulle have overtaget gården efter forældrene.


Kilder: LB. 136 & 144; Lauegd. 103-104; poesibog fra Østermarie-tiden; højskolens årsskrift 1953; personligt kendskab.


SAMs højskolehistoriske Arkiv