Bornholmske højskolefamilier

Familien Schou
Engegård, Vestermarie
Indledende oplysninger
Faderen til nedenstående elever var Hans Kristian Schou, født 6/8 1853 i Bodilsker, hvor faderen, som var fra gården "I Skoven", angives at være snedker. Men året efter flyttede familien til Styrmandsgård i Østermarie og en del år senere til nabogården Halsegård, der var lidt større. Derfra var han 1872-73 elev på højskolen i Østermarie.
Hans Kristian Schou blev gift med Janna Caroline Magdalene, f. Kjøller 11/11 1860 på Nygård i Vestermarie, hvor faderen var forpagter, men familien var året efter flyttet til Engegård i samme sogn. De blev gift 8/6 1883, og det ser ud til, at de samme år overtog hendes fødegård, Engegård. De fik syv børn, men mistede to af dem som små. Fire af de andre blev elever på Bornholms Højskole.
Ingeborg Malene Schou, født 17/3 1884 -
elev 1904

Ingeborg Schou forblev ugift. Hun var husbestyrerinde for et par af sine brødre. Hun døde i 1946.

Herluf Kristian Schou, født 2/7 1887 -
elev 1906-07

Herluf Kristian Schou overtog sin fødegård i 1920, gift med Betty, født Kofoed 2/1 1904 på St. Bakkegård i Olsker, men familien var senere flyttet til ejendommen Skoly i Vestermarie. En datter, Elisabeth Kofoed Schou, blev elev 1945. Se nedenfor. En søn overtog gården omkring 1955.

Hans Kristian Schou, født 8/4 1894 -
elev 1912-13

Hans Kristian Schou udvandrede til Canada, hvor han blev farmer.

Herman Jensen Schou, født 8/10 1898 -
elev 1916-17

Herman Jensen Schou overtog 1930 Styrsgård i Ibsker, gift samme år med Helga Schou Kofoed, født 14/7 1902, datter af sagfører Jens Peter Kofoed, Svaneke. En søn, Niels Johan Kofoed Schou, blev elev 1953-54. De boede på gården endnu i 1967.


2. generation:

Datter af Herluf Kristian og Betty Schou.

Elisabeth Kofoed Schou, født 5/8 1928 -
elev 1945

Elisabeth Kofoed Schou blev gift med Carsten Ebbesen Hulgaard, født 17/3 1921 på ejendommen Ellehøj i Rutsker. Han havde været elev på Nr. Nissum Højskole 1938-39. De overtog hans fødehjem, Ellehøj i 1947. Hun døde imidlertid i 1981, 53 år, hvorefter han flyttede til Sjælland.


Kilder: LB. 358 & 306-307; meddelelse fra Betty Schou, Aakirkeby; Bhs Vejviser; Kures gårdlister.SAMs højskolehistoriske Arkiv