Bornholmske højskolefamilier

Familien Svendsen
Bakkely, Aaker
Indledende oplysninger
Forældrene var Magnus Ludvig Svendsen og Anna Elisabeth, f. Balle, på ejendommen "Bakkely", Sletteenge i det nordlige Aaker. Han var født 18/4 1861 på Øster Ellesgård, Aaker. Hun var født 6/8 1864 på St. Myregård, også Aaker.
De overtog Bakkely i 1888 og havde den frem til 1922, da sønnen Aage overtog den.
Ejnar Joh. Svendsen
elev 1907-08

Ejnar Johannes Svndsen, født 19/10 1888. Han ejede 1918-24 Ll. Spagergård i Østerlars, gift 10/9 1918 med Johanne Margrethe Fedde fra Bramminge. Mens de var på gården fik de to sønner. Men det gik ikke. Fra 1924 til 1929 fandt de husly i Salene, hvor han ernærede sig som arbejdsmand, hvilket fortsatte. Fra 1933 boede de i Rø i en Tyskegårds parcel, men huset stod i hendes navn. Det blev solgt i 1946, formentlig i forbindelse med, at de blev skilt. Han blev derefter hotelkarl på Hotel Helligdommen i en del år. Til sidst flyttede han til Aakirkeby, hvor han boede som pensionær på Jernbanehotellet og sidst på Hotel Rønne, hvor han døde 21/12 1965.

Aage Balle Svendsen,
elev 1912-13

Aage Balle Svendsen var født 28/8 1890. Han var først hjemme på ejendommen, som han overtog og havde til omkring 1955, gift med Astrid Margrethe Funch, født 12/1 1906, fra Baunegård, Aaker. Derefter i en del år forpagter af Oluf Høsts husmandssted "Bognemark" oven for Gudhjem. Han døde 5/4 1977 i Gudhjem, 86 år.

Gunnar Aaby Svendsen
elev 1916-17

Gunnar Aaby Svendsen var født 18/10 1898. Han blev først manufakturhandler i Aakirkeby, senere tekstilfabrikant i København, gift med Marie Kjærgaard, datter af købmand Kjærgaard, Nexø, født 29/1 1900, og elev på højskolen 1917.

Hjalmar Peder Svendsen
elev 1918-19

Hjalmar Peder Svendsen var født 25/8 1894. I begyndelsen af 1920erne var han fodermester på en gård i landsbyen Vormark i Hesselager sogn på det østlige Fyn. Her blev han 1923 gift med Elna Margrethe Johanne Sørensen, født 23/11 1903, fra Gislev ligeledes på Fyn. I de følgende år figurerer han som arbejdsmand samme sted. I 1935 flyttede de til Bornholm og overtog ejendommen Ellely i Sorthat, Nyker.


Kilder: bornholmere.dk; FT & KB; Bhs. Vejviser; stamtavle: C.M. Funch, Baunegård; meddelelse fra Knud Villy Andersen, Østerlars; Jensen-sl. 22; LB. 256.SAMs højskolehistoriske Arkiv