Bornholmske højskolefamilier

Familien Svendsen
Lille Munkegård, Aaker
Indledende oplysninger
Forældrene til de nedenfor omtalte elever var Nikolaj Julius Svendsen og Trine Bolette, f. Koefoed. Han var født 10/5 1868 på (Over) Sandegård i Østerlars og havde i tre måneder efter jul været elev på det første hold på Højskolen ved Ekkodalen 1893-94. I betragtning af hans engagement omkring højskolen er det tænkeligt, at han også havde været elev på højskolen i Østermarie. Hans kone, Trine Koefoed var født 17/3 1969 og var datter af avlsbruger Absalon Hansen Koefoed i Aakirkeby. Det er overvejende sandsynligt, at hun havde været elev på Vallekilde Højskole.
Asta Marie Svendsen, født 10/4 1895 -
elev 1912 som den første af 2. generation på Højskolen ved Ekkodalen

Asta Marie Svendsen blev uddannet lærer, gift 1921 med cand. theol. Ove Nielsen fra Grenå, men han døde allerede 1924. Hun blev gift igen 1934 med lærer Einar Just Petersen fra Vindinge ved Vejle, og de blev begge lærere i Rønne indtil 1946. Han blev derefter forstander for Løkken private Realskole, og fra 1953 forstander for Holbæk private Realskole. Efter pensionering bosat i Helsingør.

Gerda Kirstine Svendsen, født 22/11 1896 -
elev 1915

Gerda Kirstine Svendsen blev 1932 gift med Vilmer Juul Nielsen, født 21/1 1898 på Grødby Skole, og de overtog samme år Lille Grammegård, som ligger i umiddelbar nærhed af Grødby Skole. To døtre blev elever på højskolen. De havde gården til 1962, hvorefter den blev overtaget af en nevø.
Vilmer Juul Nielsen fik efter 1945 overordentlig stor betydning for højskolen, som formand for bestyrelsen og som privat långiver.

Svend Gunnar Svendsen, født 20/11 1897 -
elev 1915-16

Svend Gunnar Svendsen overtog fødegården 1925. Samme år gift med Ester Kjærsgaard, født 22/7 1901 på Bramdrupgård i Ødis, Sønderjylland. De havde gården til 1958, hvorefter en datter og svigersøn overtog den.

Sigurd Absalon Svendsen, født 7/12 1898 -
elev 1916-17; tillige elev på Roskilde Højskole.

Sigurd Absalon Svendsen overtog 1935 Loftsgård i Nylars, som han havde til 1964. Flyttede derefter ti Aakirkeby. Han forblev ugift; døde 1979.

Harald Runge Svendsen, født 16/5 1901 -
elev 1918-19; tillige elev på Roskilde Højskole.

Harald Runge Svendsen overtog 1933 Brogård I Aaker, gift med Elisabeth Munk Koefoed fra Brunsgård i Nylars, født 21/1 1911. De havde gården til 1962, da en søn overtog den. Boede derefter i Aakirkeby.

Ingrid Margrethe Svendsen, født 29/4 1903 -
elev 1921

Ingrid Margrethe Svendsen blev 1929 gift med Herman Westh Kjøller og bosat på Kanikkegård, Aaker, som ligger lige vest for Aakirkeby. Gården blev 1948 solgt til Bornholms landøkonomiske Forening, hvorefter han blev bestyrer af den frem til 1967.


Kilder: LB. 134, 141, 143,146-147 & 258; Lauegd. 11-13 & 94-97.SAMs højskolehistoriske Arkiv