Elevholdene i Fr. Chr. Krebs Langes tid

Vinterholdet 1901-02
Oplysninger i elevprotokollen Supplerende oplysninger
Thorvald Grønbech, 16 Aar, 25 Febr. 1885
F: Købmand Grønbech, Hasle
Han var født 5/2 1885, søn af købmand Hans Johan Grønbech og Nielsine Petrea, f. Munch, Hasle.
Thorvald Grønbech blev postmester i Hillerød, gift med Erna Marie Strand Ødbergsen. Død 17/2 1954, 69 år.
Kilder: bornholmere.dk; KB for Hillerød sogn.
Andreas Kr. Hansen, 28 Aar
F: Murer Jørgen Hansen,
Ikke Gym., 45 Kr. fra Elevf.
Andreas Kristian Hansen, født 30/5 1873, søn af murersvend Jørgen Kristian Hansen og Petrea Kristine, f. Ipsen, Laksegade, Rønne.
Han begyndte med at være tømrer, men blev senere avlsbruger på ejendommen "Vennely" i Nyker, gift 7/6 1907 med Petra Kristine, f. Jensen 7/5 1879, fra Dammegård, Nyker. "Vennely" var en Dammegårds parcel. De nåede at få fire børn, inden han allerede 16/10 1915 døde, kun 42 år. Hun døde 22/1 1929, 49 år.
Kilder: bornholmere.dk; KB & FT.
Nikolaj Kure, 18 Aar,
F: Gdmd. Kure, Smedegaard, Knudsker,
65 Kr. fra Amt
Han var født 14/1 1884. Han blev gift med Karoline Frederikke Hansen, f. 7/5 1889, fra Nygård, Knudsker, og han nævnes som repræsentant, bosat St. Torvegade 111, Rønne; senere i København. Han døde 17/5 1965, 81 år.
Kilde: Østerlars-sl., side 24; bornholmere.dk; KB for Garnisons sogn, København
Henrik Jensen, 25 Aar,
F: Vognmd. Henrik Jensen, Svaneke,
Ikke Gym. 65 Kr. fra Amt
Her må der være sket en fejl. Ved Ft 1890 var der en vognmand i Svaneke ved navn Hans Henrik Jensen, men en søn på ca. 15 år hed Andreas Christian Jensen, og det må være ham, der er tale om. Han var født 10/4 1874 i Østermarie, søn af Hans Henrik Hansen og Bodil Kirstine Vest. Senere var familien altså flyttet til Svaneke, hvor faren nævnes som vognmand og avlsbruger, men i 1886 var han blevet enkemand.
Om sønnen meddeles blor, at han var udvandret til Amerika.
Kilder: bornholmere.dk; FT & KB.
Karl Dam, 22 Aar,
F: Gaardm. Dam, Rutsker
Carl Oluf Dam, født 20/9 1879, Han var fra Brødløsegård, Rutsker, som han senere overtog, gift med Julie Margrethe, f. Schou 24/12 1883, fra Væbogård i samme sogn. De havde gården til 1936; boede derefter i kirkebyen. Han døde 31/8 1946, 66 år.
Kilde: bornholmere.dk; KB; Bhs. Vejviser, LB. side 313.
Kristian Kofoed, 16 Aar, 28 Aug. 1885,
F: Gaardm. Kofoed, Vestermarie
Kristian Andreas Kofoed. Han var fra 18. slg. Klintgård, søn af Jens Peter Kofoed og Karen Elisabeth, f. Jensen. Han døde allerede som 31-årig 22/8 1917. Han nævnes da som avlsforvalter på en 19. slg. prc., Lobbæk.
Kilder: bornholmere.dk; KB & FT.
Hans Chr. Jensen, 18 Aar,
F: Møller Magnus Jensen, Aaker,
Ikke Gym., 60 Kr. fra Elevf.
Hans Christian Jensen, født 18/12 1882, søn af møller Magnus Esper Jensen og Hansine Marie, f. Marker, Hundshalemøllen i Aaker.
Han blev selv møller på Myragermøllen i Aaker, gift med Karoline Kristine Mathea Marker fra Østerlars, født 23/9 1883. Han døde 25/10 1940, 57 år. Hun døde 28/12 1981, 98 år.
Kilder: bornholmere.dk; KB.
J. August Andersen, 19 Aar,
F: Arbejdsmand Frants Andersen, ved Nakskov, Lolland,
65 Kr. fra Amt
N. Christian Arnoldus, 28 Aar,
F: Landm. H. I. Arnoldus, Nyker
Niels Christian Arnoldus, f. 29/6 1873. Han var fra Højegård, Nyker. Han blev senere bestyrer på en gård i Sønderjylland, men boede til sidst i Allinge. Døde 11/7 1952, 79 år.
Kilde: Meddelelse fra Arne Arnoldus, Nyker; bornholmere.dk.
Aksel Schou, 26 Aar,
F: Gaardejer, Aaker,
Ikke Gym.
Aksel Peter Schou, født 5/6 1875 på 13. vdg. i Vestermarie, søn af Peder Nielsen Skov og Jane Juliane, f. Rask. Men denne gård, som lå lige syd for Vestermarie Kirke, blev 1877 lagt sammen med 31. slg. Elisegård. Familien overtog samme år Sandegård i Aaker.
Aksel Schou, overtog gården som den næste ejer i 1903, gift med Jenny Hermanna Jensen, f. 19/6 1879, fra ejendommen Munkerup også i Aaker. En søn og en datter blev elever på højskolen. Sønnen, Hans Anker Schou, overtog gården i 1934.
Kilde: LB. side 142. bornholmere.dk; KB; ejendomsreg.
August Olsen, 16 Aar, 3 Jan 1885,
F: Gårdejer, Olsker
Julius August Olsen, født 3/1 1885, fra St. Hollændergård, Olsker, som han overtog 1910, gift med Kristine Karoline, f. 15/2 1887, fra Lynggård i Rø. To sønner blev elever på højskolen. Den ene, Arne Olsen, overtog senere gården. Julius August Olsens mor, Martha Margrethe, f. Larsen, fra Strangegård i Klemensker, havde været elev på Vallekilde Højskole i 1870.
Kilder: LB. side 276; Jochum. side 76.
Christian Hansen, 18 Aar,
Gårdejer, Vestermarie
Han fra Ahlegård, Vestermarie, født 29/12 1883. Han var en af fire brødre og én søster, der blev elever på højskolen. Hans forældre, Jørgen Peter Hansen og Juliane Rebekka Larsen, havde begge været elever på højskolen i Østermarie; moren var fra Strangegård i Klemensker, og han var således fætter til ovenstående Julius Olsen.
Christian Hansen havde en lille ejendom i Strøby syd for Aakirkeby.
Kilder: Jochum, side 76-77; meddelelse fra Laura Larsen, Nexø.
Aksel Koefoed, 18 Aar,
F: Gårdejer, Aaker
Aksel Philip Andreas Koefoed, født 18/1 1884, fra Siegård, Aaker, som han senere overtog, gift med Hedvig Johanne Müller fra Vallensgård, Aaker, elev på højskolen, både på børneskolen i de første år og senere som højskoleelev. Aksel Koefoed havde en del tillidshverv, bl. a. sognerådsmedlem 1917-29 og folketingsmand fra 1929 til sin tidlige død 1937, kun 53 år gammel.
Kilde: Klippeøens Mænd, side 82.
Jokum Hansen, 17 Aar, 25 Sept. 1884,
F: Gårdejer, Bodilsker,
Jan., Feb., Marts, 3 Mdr., ikke Gym.
Jochum Hansen. Han var fra V. Slamragård, Bodilsker. Han boede hjemme altid, som medhjælper på gården, og flyttede derefter med forældrene til Neksø.
Kilde: Meddelelse fra en slægtning.
Holger Kofoed, 19 Aar,
F: Købmand, Aakirkeby
Holger Valdemar Kofoed, født 27/4 1882. Han var fra købmandsgården på sydsiden af torvet i Aakirkeby. Han nævnes til sidst som sognekasserer. Han døde 11/4 1968, 85 år.
Kilder: bornholmere.dk; KB.
Hjalmar Hansen, 17 Aar, 17 Aug. 1884 Han var yngste søn fra St. Duegård, Aaker. Hans fader, Markus Hansen, havde været elev på den allerførste højskole i Aakirkeby i 1856-58, og han spillede senere en væsentlig rolle ved oprettelsen af højskolen ved Ekkodalen. Hjalmar Hansen blev gift med Karen Cecilie, f. Olsen, fra Skadegård, Nyker, elev på højskolen 1909. De boede først i nogle år på Risegård, Aaker; derefter indtil 1927 på ejendommen Kannikevang nær ved Aakirkeby. Dernæst som rentier i Nylars.
Kilder: KB & FT.
Jens Larsen, 18 Aar,
F: Gårdejer, Bodilsker
Han var fra 11. slg. Døvregård. Bodilsker, født 4/2 1884, og fyldte således 18 år under opholdet. Han blev gift med Julie Petrea, f. Madsen, 12/4 1886, fra Aspesgård i Pedersker, og de blev bosat på ejendommen Lysager i Aaker, som de havde indtil 1942.
Kilde: Jochum, side 131; LB. side 157; Bornholms Vejviser.
Peder Kjær Nielsen, 20 Aar,
F: Landmand, Sønder Omme,
100 Kr. fra Vejle Amt
Veset Jensen, 19 Aar,
F: Landmand, Aaker
Veseth Jensen, født 19/12 1881, fra Dammegård, Aaker. Hans fader, som var fra Bodilsker, havde været elev på højskolen i Østermarie. Veseth Jensen forblev ugift. Han overtog gården med en søster som husbestyrerinde, og han ejede den til sin død 26/3 1940.
Kilde: Gravmæle på Aakirkeby nye kirkegård; FT.
Niels Chr. Schou, 18 Aar,
F: Landmand, Rø,
Ikke Gym.
Niels Christian Schou, født 2/11 1883, fra Rågelundsgård i Rø. Han blev senere avlsbruger i Bøgeskoven, Rø, gift med Christine Poulsen, f. 4/11 1878, som var fra Ringkøbing. Ægteskabet blev opløst. Derefter boede han fra 1932 på husmandsstedet Godthåb, Vestermarie. Senere arbejdsmand i Rønne; til sidst bosat i Lille Madsesgade 41. Han døde på sin fødselsdag 2/11 1961, 78 år.
Kilde: Grønbech-slægten; bornholmere.dk; KB & FT; Bhs. Vejviser.
Harald Ibsen, 19 Aar,
F: Landmand, Aaker
Harald Peter Ipsen. Han var fra ejendommen "Bækkelund", Aaker. Han blev senere ejer af Grammegård i Poulsker, gift 1913 med Adelheid Petronella, f. Grønbech, født 1/6 1888. De havde gården til 1940; derefter "Bakkely" ved Nexø.
Johannes Kofoed, 18 Aar,
F: Landmand, Povlsker
Johannes Jensen Kofoed, f. 11/3 1883, fra Gadegård, Poulsker. Han blev gift med Hedvig Elise, f. Jensen 27/1 1883, fra ejendommen Kratlund, Pdersker. De overtog først hende fødehjem, Kratlund, men flyttede senere til Slettegård i samme sogn, To sønner blev elever på højskolen.
Kilde: Jochum. side 21.
Hans Madsen Munk, 18 Aar,
F: Landmand, Povlsker
Han var fra Skrukkegård i Poulsker, født 25/3 1883. Han overtog senere gården, gift med Johanne Margrethe Ipsen fra Bækkelund i Aaker, født 13/1 1894 og elev på højskolen 1912. En søn og en datter blev også elever på højskolen. Sønnen pvertog gården.
Kilder: Lauegd. side 76, LB. side 299.
Georg Pedersen, 16 Aar, 2/10 1885,
F: Landmand, V. Marie
Han var fra Hullegård, Vestermarie. Han var elev 3 gange, foruden dette år 1900-01 og 1902-03. I mange år var han hjemme på gården; omkring 1930, blev han købmand i Aakirkeby.
Magnus Lund, 24 Aar,
F: Avlsbr. Aakirkeby,
Ikke Gym., 60 Kr. fra Elevf.
Han var fra en ejendom i Bygaden, matr. nr. 33, Aakirkeby, søn af Kristian Ipsen Lund g Engeline Kirstine, f. Larsen. f. 11/8 1877. Som det sidste nævnes han at have været bestyrer på ejendommen "Solhjem" i Østermarie. Han var ugift; døde 11/6 1945, 67 år.
Kilder: bornholmere. dk; KB
Peder Ibsen, 18 Aar,
F: Avlsbr. Aakirkeby
Peder Ipsen, født 29/11 1882, Doktorbakken 7, Aakirkeby. Han overtog senere ejendommen, gift med Karen Vester fra Lyngby i nærheden af Randers, født 21/3 1884.
Karen Vester var kommet hertil for at være privatlærerinde hos familien Anker på Strangegård i Klemensker. Det har hun fortalt om i en artikel i Bornholms Tiden.
Kilde: LB. side 160.
Hans Jensen (Skovgård), 20 Aar,
F: Gårdejer,Aaker
Hans Kristian Jensen, født 5/11 1881, og som angivet fra Skovgård, Aaker. Moren Ane Kirstine jensen var 1901 enke og havde sin ældste søn, Lars Andrea Jensen, som bestyrer.
Hans Kristian Jensen forblev ugift, boede i et hus i Aakirkeby og ernærede sig som daglejer på forskellige gårde.
Kilde: Meddelelse fra Kaj Frederik Jensen, Aakirkeby; FT 1901.
Hans Pedersen, 19 Aar,
F: Snedker, Knudsker,
65 Kr. fra Amt
Georg J. Sonne, 16 Aar, 19 Marts 1885,
F: Avlsbr., Strøby, Aaker,
65 Kr. fra Amt
Georg Janus Sonne, født 19/3 1885. Han var fra et husmandssted i Strøby, matr. nr. 344f, hørende til Aakirkeby sogn. Han overtog selv stedet omkr. 1930. Han var ugift; døde 19/7 1957, 72 år.
Kilder: bornholmere.dk; KB; Bhs. Vejviser.
Peter Funch, 19 Aar,
F: Gårdejer, Olsker
Han var fra St. Myregård, Olsker. Han blev gift med Ellen Marie Andersen fra Dammegård, Østerlars, født 29/3 1896 og elev på højskolen 1915. De overtog Bondegård i Rø, formentlig omk. 1925, men allerede omk. 1930 døde han af spansk syge. Enken blev gift med hans yngre broder, Ludvig Clausen Funch, men i 1938 døde også han af kræft.
Kilde: Meddelelse fra Orla Pedersen, Loftsgård, Østerlars, LB. side 329, hvor enken kaldes Ellen Petrea Funch.
Kristen Rømer, 20 Aar,
F: Gaardejer, Nyker,
Mødte 15 Novbr., 4½ Mdr.
Christen Albertus Rømer, født 24/4 1881 på Klingegård i Rutsker, men 1893 flyttede familien til Risenholm i Nyker. Han overtog gården 1907. Han drev senere landbrug forskellige steder, Landlyst, Nyker, Boesgård, Klemensker og Vellensgård, Nyker.
Kilde: Stamtavle over Karen Jørgensdatter, side 39.
Ole R. Jensen, 18 Aar,
F: Gaardejer, Olsker,
Mødte til Dec., 4 Mdr.
Ole Rasmus Jensen, født 13/2 1884, fra Ll. Lærkegård, Olsker. Han overtog senere fødegården, gift med Gerda Colberg, født 3/3 1894, fra Bækkegård, Nyker.
Anton Fr. Larsen, 27 Aar,
F: Betjent, Nexø,
Mødte til Dec.; 4 Mdr., 65 Kr. fra Amt
Anton Frederik Larsen, født 17/9 1874 i Aaker, søn af husmand Peter Larsen og Anne Kirstine, f. Frederiksen, men familien var senere flyttet til Nexø, hvor faren benævnes som natbetjent.
Anton Fr. Larsen emigrerede 1903 til Warren, Pennsylvania, USA. Han døde derovre 6/4 1944, 67 år.
Kilder: bornholmere.dk; KB & FT.
Alfred P. Sonne, 19 Aar,
F: Gaardejer, Østermarie
Alfred Peter Sonne, født 19/10 1882, fra Randkløvegård (14. & 16. slg.), Østermarie. Han blev senere ejer af Brændesgård i Ibsker (11. vdg., nabogård til Brændesgårdshaven), gift med Ella Kristine Isabella Skovgaard, født 2/8 1884, fra Slusegård i Pedersker. De ejede gården 1907-41.
Kilde: Østerlars-slægter, side 12, LB. side 387.
Viggo Petersen, 23 Aar,
M: Husejerske P., Aaker,
Mødte midt i Jan., 2½ Mdr.
Viggo Nikolai Pedersen, født 26/11 1878. Hans mor var en ugift kvinde, Ulrikke Christine Pedersen, som boede sammen med sine forældre, Kresten og Kristiane Pedersen, på 61. slg. gr. (Baunegård). Kresten Pedersen angives at være snedker og hjulmager, og det blev Viggo Pedersen også. Senere kalder han sig karetmager. Ved FT 1921 boede han på ejendommen Bakkehuset, Aaker, som er en Baunegårds parcel, så der er muligvis tale om det samme sted. Han var gift med Karoline, f. Due, 30/5 1876, fra Østerlars, og de havde tre døtre.
Herman Frigård, 17 Aar, 14 Juni 84,
F: Gaardejer, Vestermarie,
Janua, Februar, Marts, 3 Mdr.
Han var fra St. Gadegård, Vestermarie. Han blev senere plantagebestyrer på Ceylon (nuværende Sri Lanka). Derefter blev han i 1928 ejer af en gammel herregård i Jylland, Nøruplund i Tirstrup sogn på Djursland, som dog ikke var særlig stor - 16 tdr. hartkorn.
Kilde: Meddelelse fra Karen Frigaard, Rønne; Trap DANMARK, bind 18, side 980.
Oluf Askanius Andersen, 16, 12/8 85,
F: Skolelærer, Odeby, Thy, 3 Mdr.
Anm.: Forsømte enkelte Dage, men deltog i dem i Skovbrugsfagene.
Han var fra Odby sogn på Thyholm, hvor faderen, Lars Andersen, var lærer.
Hans Jokum Petersen, 18 Aar,
F: Forpagter, Jyllinge, Ølstykke.
Forsømte enkelte Dage, men deltog i dem i Skovbrugsfagene.
Fra Jul fik han Kosten paa Skolen. Før den Tid paa Skovridergaarden 10 Min. Vej bort.
Regnar Skovmand, 16, 2/11 85, F: Lærer, Aakirkeby,
Forsømte enkelte Dage, men deltog i dem i Skovbrugsfagene.
Fik Kosten hjemme i Aakirkeby c. ½ Mil fra Skolen.
Han var søn af Kristen Hansen Skovmand, som i mange år havde været lærer ved Østermarie nordre Skole, men som på det tidspunkt var pensioneret og flyttet til Aakirkeby.
Regnar Skovmand blev senere skovfoged i Nordskoven ved Rønne.

Tilbage til indledningssiden          

SAMs højskolehistoriske Arkiv