Elevholdene i Fr. Chr. Krebs Langes tid

Vinterholdet 1901-02
Oplysninger i elevprotokollen Supplerende oplysninger
Thorvald Grønbech, 16 Aar, 25 Febr. 1885
F: Købmand Grønbech, Hasle
Han var født 5/2 1885, søn af købmand Hans Johan Grønbech og Nielsine Petrea, f. Munch, Hasle. Død i Hillerød 22/2 1954.
Andreas Kr. Hansen, 28 Aar
F: Murer Jørgen Hansen,
Ikke Gym., 45 Kr. fra Elevf.
Andreas Kristian Hansen, født 30/5 1873, søn af Murersvend Jørgen Kristian Hansen og Petrea Kristine, f. Ipsen, Laksegade, Rønne. Død 16/10 1915 i Nyker.
Nikolaj Kure, 18 Aar,
F: Gdmd. Kure, Smedegaard, Knudsker,
65 Kr. fra Amt
Han var født 14/1 1884. Han blev gift med Karoline Frederikke Hansen, f. 7/5 1889, fra Nygård, Knudsker, og han nævnes som repræsentant, bosat St. Torvegade 111, Rønne.
Kilde: Østerlars-sl., side 24.
Henrik Jensen, 25 Aar,
F: Vognmd. Henrik Jensen, Svaneke,
Ikke Gym. 65 Kr. fra Amt
Her er muligvis sket en fejl. Der var en vognmand i Svaneke ved navn Hans Henrik Jensen, men en søn på ca. 25 år hed Andreas Christian Jensen, og det er formentlig ham, der er tale om. 7/2 1876 Pl ??
Karl Dam, 22 Aar,
F: Gaardm. Dam, Rutsker
Han var fra Brødløsegård, Rutsker, som han senere overtog, gift med Julie Dam. De havde gården til 1936.
Kilde: Bhs. Vejviser, LB. side 313.
Kristian Kofoed, 16 Aar, 28 Aug. 1885,
F: Gaardm. Kofoed, Vestermarie
Kristian Andreas Kofoed. Han var fra 18. slg. Klintgård, søn af Jens Peter Kofoed og Karen Elisabeth, f. Jensen. Død 22/8 1917. VM
Hans Chr. Jensen, 18 Aar,
F: Møller Magnus Jensen, Aaker,
Ikke Gym., 60 Kr. fra Elevf.
18/12 1882. Død 25/10 1940. Aaker.
J. August Andersen, 19 Aar,
F: Arbejdsmand Frants Andersen, ved Nakskov, Lolland,
65 Kr. fra Amt
N. Christian Arnoldus, 28 Aar,
F: Landm. H. I. Arnoldus, Nyker
Niels Christian Arnoldus, Han var fra Højegård, Nyker. Han blev senere bestyrer på en gård i Sønderjylland, men boede til sidst i Allinge.
Kilde: Meddelelse fra Arne Arnoldus, Nyker.
Aksel Schou, 26 Aar,
F: Gaardejer, Aaker,
Ikke Gym.
Han var fra Sandegård, Aaker, som han overtog 1935, gift med Jenny Jensen. En søn og en datter blev elever på højskolen.
Kilde: LB. side 142.
August Olsen, 16 Aar, 3 Jan 1885,
F: Gårdejer, Olsker
Julius August Olsen, født 3/1 1885, fra St. Hollændergård, Olsker, som han overtog 1910, gift med Kristine Karoline, f. 15/2 1887, fra Lynggård i Rø. To sønner blev elever på højskolen. Den ene, Arne Olsen, overtog senere gården. Julius August Olsens mor, Martha Margrethe, f. Larsen, fra Strangegård i Klemensker, havde været elev på Vallekilde Højskolen i Østermarie i 1870.
Kilder: LB. side 276; Jochum. side 76.
Christian Hansen, 18 Aar,
Gårdejer, Vestermarie
Han fra Ahlegård, Vestermarie, født 29/12 1883. Han var en af fire brødre, der blev elever på højskolen. Hans forældre havde begge været elever på højskolen i Østermarie.
Aksel Koefoed, 18 Aar,
F: Gårdejer, Aaker
Aksel Philip Andreas Koefoed, født 18/1 1884, fra Siegård, Aaker, som han senere overtog, gift med Hedvig Johanne Müller fra Vallensgård, Aaker, elev på højskolen, både på børneskolen i de første år og senere som højskoleelev. Aksel Koefoed havde en del tillidshverv, bl. a. sognerådsmedlem 1917-29 og folketingsmand fra 1929 til sin tidlige død 1937, kun 53 år gammel.
Kilde: Klippeøens Mænd, side 82.
Jokum Hansen, 17 Aar, 25 Sept. 1884,
F: Gårdejer, Bodilsker,
Jan., Feb., Marts, 3 Mdr., ikke Gym.
Han var fra V. Slamragård, Bodilsker. Han boede hjemme altid, som medhjælper på gården, og flyttede derefter med forældrene til Neksø.
Kilde: Meddelelse fra en slægtning.
Holger Kofoed, 19 Aar,
F: Købmand, Aakirkeby
Holger Valdemar Kofoed. Han var fra købmandsgården på sydsiden af torvet i Aakirkeby, som nu i mange år har været isenkramsforretning.
Hjalmar Hansen, 17 Aar, 17 Aug. 1884 Han var yngste søn fra St. Duegård, Aaker. Hans fader, Markus Hansen, havde været elev på den allerførste højskole i Aakirkeby i 1856-58, og han spillede senere en væsentlig rolle ved oprettelsen af højskolen ved Ekkodalen. Hjalmar Hansen blev gift med Karen Cecilie, f. Olsen, fra Skadegård, Nyker, elev på højskolen 1909. De boede først i nogle år på Risegård, Aaker; derefter indtil 1927 på ejendommen Kannikevang nær ved Aakirkeby. Dernæst som rentier i Nylars.
Jens Larsen, 18 Aar,
F: Gårdejer, Bodilsker
Han var fra 11. slg. Døvregård. Bodilsker, født 4/2 1884, og fyldte således 18 år under opholdet. Han blev gift med Julie Petrea, f. Madsen, 12/4 1886, fra Aspesgård i Pedersker, og de blev bosat på ejendommen Lysager i Aaker.
Kilde: Jochum, side 131.
Peder Kjær Nielsen, 20 Aar,
F: Landmand, Sønder Omme,
100 Kr. fra Vejle Amt
Veset Jensen, 19 Aar,
F: Landmand, Aaker
Veseth Jensen, født 19/12 1881, fra Dammegård, Aaker. Hans fader, som var fra Bodilsker, havde været elev på højskolen i Østermarie. Veseth Jensen forblev ugift. Han overtog gården med en søster som husbestyrerinde, og han ejede den til sin død 26/3 1940.
Kilde: Gravmæle på Aakirkeby nye kirkegård.
Niels Chr. Schou, 18 Aar,
L: Landmand, Rø,
Ikke Gym.
Niels Christian Schou, født 2/11 1883, fra Rågelundsgård i Rø. Han blev senere avlsbruger i Bøgeskoven, Rø, indtil 1932; derefter husmandsstedet Godthåb, Vestermarie. Kilde: Grønbech-slægten, Bhs. Vejviser.
Harald Ibsen, 19 Aar,
F: Landmand, Aaker
Harald Peter Ipsen. Han var fra ejendommen "Bækkelund", Aaker. Han blev senere ejer af Grammegård i Poulsker, gift 1913 med Adelheid Petronella, f. Grønbech, født 1/6 1888. De havde gården til 1940; derefter "Bakkely" ved Nexø.
Johannes Kofoed, 18 Aar,
F: Landmand, Povlsker
Johannes Jensen Kofoed, f. 11/3 1883, fra Gadegård, Poulsker. Han blev gift med Hedvig Elise, f. Jensen 27/1 1883, fra ejendommen Kratlund, Pdersker. De overtog først hende fødehjem, Kratlund, men flyttede senere til Slettegård i samme sogn, To sønner blev elever på højskolen.
Kilde: Jochum. side 21.
Hans Madsen Munk, 18 Aar,
F: Landmand, Povlsker
Han var fra Skrukkegård i Poulsker, født 25/3 1883. Han overtog senere gården, gift med Johanne Margrethe Ipsen fra Bækkelund i Aaker, født 13/1 1894 og elev på højskolen 1912. En søn og en datter blev også elever på højskolen. Sønnen pvertog gården.
Kilder: Lauegd. side 76, LB. side 299.
Georg Pedersen, 16 Aar, 2/10 1885,
F: Landmand, V. Marie
Han var fra Hullegård, Vestermarie. Han var elev 3 gange, foruden dette år 1900-01 og 1902-03. I mange år var han hjemme på gården; omkring 1930, blev han købmand i Aakirkeby.
Magnus Lund, 24 Aar,
F: Avlsbr. Aakirkeby,
Ikke Gym., 60 Kr. fra Elevf.
Han var fra en ejendom i Bygaden, matr. nr. 33, Aakirkeby, søn af Kristian Ipsen Lund g Engeline Kirstine, f. Larsen.
Peder Ibsen, 18 Aar,
F: Avlsbr. Aakirkeby
Peder Ipsen, født 29/11 1882, Doktorbakken 7, Aakirkeby. Han overtog senere ejendommen, gift med Karen Vester fra Lyngby i nærheden af Randers, født 21/3 1884.
Kilde: LB. side 160.
Hans Jensen (Skovgård), 20 Aar,
F: Gårdejer,Aaker
Han var som angivet fra Skovgård, Aaker. Han forblev ugift, boede i et hus i Aakirkeby og ernærede sig som daglejer på forskellige gårde.
Kilde: Meddelelse fra Kaj Frederik Jensen, Aakirkeby.
Hans Pedersen, 19 Aar,
F: Snedker, Knudsker,
65 Kr. fra Amt
Georg J. Sonne, 16 Aar, 19 Marts 1885,
F: Avlsbr., Strøby, Aaker,
65 Kr. fra Amt
Georg Janus Sonne. Han var fra et husmandssted i Strøby, matr. nr. 344f, hørende til Aakirkeby sogn. Han overtog selv stedet omkr. 1930.
Kilde: Bhs. Vejviser.
Peter Funch, 19 Aar,
F: Gårdejer, Olsker
Han var fra St. Myregård, Olsker. Han blev gift med Ellen Marie Andersen fra Dammegård, Østerlars, født 29/3 1896 og elev på højskolen 1915. De overtog Bondegård i Rø, formentlig omk. 1925, men allerede omk. 1930 døde han af spansk syge. Enken blev gift med hans yngre broder, Ludvig Clausen Funch, men i 1938 døde også han af kræft.
Kilde: Meddelelse fra Orla Pedersen, Loftsgård, Østerlars, LB. side 329, hvor enken kaldes Ellen Petrea Funch.
Kristen Rømer, 20 Aar,
F: Gaardejer, Nyker,
Mødte 15 Novbr., 4½ Mdr.
Christen Albertus Rømer, født 24/4 1881 på Klingegård i Rutsker, men 1893 flyttede familien til Risenholm i Nyker. Han overtog gården 1907. Han drev senere landbrug forskellige steder, Landlyst, Nyker, Boesgård, Klemensker og Vellensgård, Nyker.
Kilde: Stamtavle over Karen Jørgensdatter, side 39.
Ole R. Jensen, 18 Aar,
F: Gaardejer, Olsker,
Mødte til Dec., 4 Mdr.
Ole Rasmus Jensen, født 13/2 1884, fra Ll. Lærkegård, Olsker. Han overtog senere fødegården, gift med Gerda Colberg, født 3/3 1894, fra Bækkegård, Nyker.
Anton Fr. Larsen, 27 Aar,
F: Betjent, Nexø,
Mødte til Dec.; 4 Mdr., 65 Kr. fra Amt
17/9 1874 i Aaker ??
Alfred P. Sonne, 19 Aar,
F: Gaardejer, Østermarie
Alfred Peter Sonne, født 19/10 1882, fra Randkløvegård (14. & 16. slg.), Østermarie. Han blev senere ejer af Brændesgård i Ibsker, gift med Ella Kristine Isabella Skovgaard, født 2/8 1884, fra Slusegård i Pedersker. De ejede gården 1907-41.
Kilde: Østerlars-slægter, side 12, LB. side 387.
Viggo Petersen, 23 Aar,
M: Husejerske P., Aaker,
Mødte midt i Jan., 2½ Mdr.
Viggo Nikolai Pedersen, født 26/11 1878. Hans mor var en ugift kvinde, Ulrikke Christine Pedersen, som boede sammen med sine forældre, Kresten og Kristiane Pedersen, på 61. slg. gr. (Baunegård). Kresten Pedersen angives at være snedker og hjulmager, og det blev Viggo Pedersen også. Senere kalder han sig karetmager. Ved FT 1921 boede han på ejendommen Bakkehuset, Aaker, som er en Baunegårds parcel, så der er muligvis tale om det samme sted. Han var gift med Karoline, f. Due, 30/5 1876, fra Østerlars, og de havde tre døtre.
Herman Frigård, 17 Aar, 14 Juni 84,
F: Gaardejer, Vestermarie,
Janua, Februar, Marts, 3 Mdr.
Han var fra St. Gadegård, Vestermarie. Han blev senere plantagebestyrer på Ceylon (nuværende Sri Lanka). Derefter blev han i 1928 ejer af en gammel herregård i Jylland, Nøruplund i Tirstrup sogn på Djursland, som dog ikke var særlig stor - 16 tdr. hartkorn. Kilde: Meddelelse fra Karen Frigaard, Rønne; Trap DANMARK, bind 18, side 980.
Oluf Askanius Andersen, 16, 12/8 85,
F: Skolelærer, Odeby, Thy, 3 Mdr.
Anm.: Forsømte enkelte Dage, men deltog i dem i Skovbrugsfagene.
Han var fra Odby sogn på Thyholm, hvor faderen, Lars Andersen, var lærer.
Hans Jokum Petersen, 18 Aar,
F: Forpagter, Jyllinge, Ølstykke.
Forsømte enkelte Dage, men deltog i dem i Skovbrugsfagene.
Fra Jul fik han Kosten paa Skolen. Før den Tid paa Skovridergaarden 10 Min. Vej bort.
Regnar Skovmand, 16, 2/11 85, F: Lærer, Aakirkeby,
Forsømte enkelte Dage, men deltog i dem i Skovbrugsfagene.
Fik Kosten hjemme i Aakirkeby c. ½ Mil fra Skolen.
Han var søn af Kristen Hansen Skovmand, som i mange år havde været lærer ved Østermarie nordre Skole, men som på det tidspunkt var pensioneret og flyttet til Aakirkeby. Regnar Skovmand blev senere skovfoged i Nordskoven ved Rønne.

Tilbage til indledningssiden          

SAMs højskolehistoriske Arkiv