Elevholdene i N. P. Jensens tid

Sommerholdet 1900


Højskolen ved Ekkodalen

Sommerholdet 1899

Dette hold, som var N. P. Jensens sidste sommerhold, bestod af 31 højskoleelever. Dertil kom 10 på det udvidede kursus fra 1 april til 1. august 1900, hvoraf 4 var mænd, deriblandt N. P. Jensens søn Hans Peter Jensen.

Oplysninger i elevprotokollen Supplerende oplysninger
Michelle M. K. Jørgensen, f. 17/1 1874 (26 år)
Vestermarie, F: Husmand
Bhs Amt 40 Kr.
Michelle Margrethe Karoline Jørgensen, datter af husmand Christian Konrad Jørgensen, 12. slg. pc. Vestermarie. Hun blev gift med Hilden Oscar Gronemann og bosat i Harbohusene i Knudsker. Han nævnes som arbejdsmand, senere som skærsliber. Hun døde den 25/7 1957, 83 år.
Kilder: bornholmere.dk; Bhs. Vejviser.
Anine Marg. Madsen, f. 2/2 1881 (19 år)
Pedersker, F: Høker
Anine Margrethe Madsen, datter af høker (købmand) Jakob Madsen i Sømarken, Pedersker. Hun var ugift, boede Storegade 44 i Nexø, hvor hun var handlende. Hun døde 21/1 1913, kun 31 år.
Kilder: bornholmere.dk; KB.
Hedevig S. Christensen, f. 22/7 1884 (fyldte 16 år)
Sandvig, F: Lærer
Datter af lærer Olaf Christensen, Sandvig. Tre søstre havde tidligere været elever. Det er ikke lykkedes at finde yderligere oplysninger.
Bodil M. Petersen, f. 19/3 1880 (20 år)
Flakkebjerg, Sorø Amt, F: Skrædder
Kbh. Magistrat 70 Kr.
A. Katrine Kofoed, f. 4/7 1874 (fyldte 26 år)
Pedersker, F: Gaardejer
Anne Kathrine Kofoed. Hun var fra Krampegård, Pedersker, og havde tidligere været elev i 1895 og også været tjenestepige på skolen. Efter faderens død flyttede hun med moderen og et par andre søskende til Nyvang på Kuleborgvej i Aakirkeby. Hun døde allerede den 1/2 1922, kun 47 år gammel.
Kilde: meddelelse fra Thora Kofoed, Bodilsker; bornholmere.dk; KB.
Marie K. Kofoed, f. 18/9 1879 (20 år)
Bodilsker, F: Arbejder
Bhs. Amt 50 Kr.
Marie Karoline Kofoed. Hun kom fra et hus på Statens Udmark, hvor moderen var enke. Hun blev gift med avlsbruger Julius Andreas Kofoed og bosat i Egeby i Aaker. Hun døde på De gamles Hjem i Rønne den 21/1 1964, 84 år.
Kilder: bornholmere.dk; KB.
Lavra P. Nielsen, f. 25/1 1877 (23 år)
Østermarie, F: Husmand
Elevf. 45 Kr.
Laura Pouline Nielsen, datter af avlsbruger Peder Nielsen og Larsine, f. Andersen, Østermarie. Hun var født på Duegård, men familien flyttede senere til en mindre landejendom. Hun blev gift med avlsbruger Hans Otto Ipsen, Østermarie. Hun døde 8/9 1925, 48 år.
Kilde: bornholmere.dk; KB.
Cicilie Hansen, f. 20/11 1875 (24 år)
Tumlille, Sverrig
Elevf. 45 Kr.
Andrea H. Sjøgren, f. 25/3 1881 (19 år)
Vestermarie, F: Skomager
Bhs. Amt 50 kr.
Andrea Hansine Sjøgren, datter af skomager Hans Nikolaj Sjøgren. Hun udvandrede 29/4 1926, men vendte senere tilbage. Hun var ugift. Hun døde 1/12 1952 på Frederiksberg Hospital, begravet i Rønne.
Kilde: bornholmere.dk
Signe Jensen, f. 27/8 1879 (20 år)
Stiftsbjergby, Holbæk Amt, F: Gaardejer
Hun var som angivet datter af en gårdejer i Stigs Bjergby. Uvist hvorfor staves byens navn undertiden som angivet: Stiftsbjerby.
Petra M. A. Jensen, f. 1/9 1879 (20 år)
Bodilsker, F: Husmand
Elevf. 45 Kr.
Petra Andrea Mathilde Jensen, født 1/9 1878 i Nexø, men familien er senere flyttet til Bodilsker. (Der er uoverensstemmelser i folketællingslisterne, men det rigtige må være det, der her er anført). Hun blev gift med gårdejer Peter Jørgensen, Højerup sogn på Stevns. Hun døde allerede 24/2 1935, 57 år.
Kilde: bornholmere.dk
Karen M. Holm, f. 12/4 1878 (22 år)
Ø. Tørslev, Randers Amt, F: Lærer
Randers Amt 55 kr., Elevf. 35 Kr.
Karen Marie Holm. Hun var født i Ibsker, hvor hendes far, Nicolai Bidstrup Holm, var lærer ved St. Ibs søndre Skole, som havde til huse på Skyttegård. Han stammede i øvrigt fra Kildesgård i Olsker. Han var lærer fra 1865 til omkr. 1879, dvs. at kort tid efter datterens fødsel, som var den ene af et par tvillinger, er de brudt op og rejst til Øster Tørslev et stykke nord for Randers. Det var ikke så langt fra moderens hjemegn. Hun var fra Hørning lidt sydøst for Randers.
Sofie E. Mogensen, f. 27/1 1879 (21 år)
Aaker, F: Murer
Bhs. Amt 50 Kr.
Hun var datter af murermester Sejer Mogensen, Smålyngen, Åker. En søster og flere brødre blev også elever. Hun blev senere lærerinde i Årsdale. Boede til sidst på Ibsker Alderdomshjem; døde i Rønne 7/10 1969, 90 år.
Kilde: bornholmere.dk
Marie H. Nielsen, f. 26/5 1880 (fyldte 20 år)
Østerlars, F: Gaardejer
Elevf. 30 kr.
Marie Hansine Nielsen. Hun var født og opvokset på Munkegård i Klemensker, men havde nære familiemæssige forbindelser til Vestergård i Østerlars. Hendes fader, Jens Jørgen Nielsen, stammede fra denne gård, og i 1895 var den blevet overtaget af en ældre broder, Mads Peter Nielsen. Marie Hansine Nielsen blev 1/3 1903 gift med Oluf Jensen fra Elleskovsgård, Østerlars, født 29/7 1879 og elev på højskolen 1899-1900 og de overtog denne gård. I 1922 flyttede de til en mindre ejendom, "Ny Elleskov", som var blevet udstykket fra gården. Derfra blev deres yngste datter, Magda Marie Jensen, elev på højskolen 1931. Gårdeen blev overtaget af den ældste datter og hendes mand, Ella Hansine Jensen og Aage Carl Cordua fra Vestergård i Vestermarie.
Gården brændte fem år senere, 1927, hvorefter den blev udstykket i en række andre mindre landejendomme. Datteren og svigersønnen flyttede til en af Gamlevældegårdene og nogle år senere til en mindre ejendom i Rutsker.
Kilde: Jensen-slægten side 9.
Anny A. Jensen, f. 22/12 1883 (16 år)
Rutsker, F: Gaardejer
Anna Augusta Jensen, fra 23. slg. Myseregård, Rutsker. Hun var født i Californien, USA; døbt efter hjemkomsten i Ruts kirke den 21/7 1885. Hun blev gift med Louis Frederik Lambrecht fra Bagergård i samme sogn, og de blev først bosat på en landejendom i Klemensker og senere i Nyker.
Marie M. Munch, f. 5/5 1875 (fyldte 25 år)
Knudsker, F: Gaardejer
Marie Margrethe Munch, født 6/5 1875. Hun var fra Fynegård, Knudsker. Hun var hjemme til omkr. 1923 og flyttede derefter med forældrene til Sdr. Allé i Rønne, hvor hun efter deres død levede som rentrice.
Hansine P. Funch, f. 5/10 1878 (21 år)
Østerlars, F: Arbejder
Bhs. Amt 50 Kr.
Hansine Petrea Funch, datter af husmand og jordbruger Hans Peter Funk og Eljane, f. Petersdatter, 30. slg. pc. Moderen var født i Sverige. Hun blev gift med arbejdsmand Johannes Peter Pedersen og bosat i Glappe, Østermarie. Hun døde 17/8 1944, 65 år.
Kilde: bornholmere.dk
Michelle J. C. Petersen, f. 30/9 1881 (18 år)
Vestermarie, F: Skrædder
Bhs. Amt 40 Kr.
Michelle Jensine Kristine Pedersen, datter af skrædder Marius Kristinius Pedersen og hustru Petrea Kristine, f. Sommer, Bodelyngen, 7. slg. pc. Hun blev gift med avlsbruger Ludvig Kristian Jensen, Krakhøj, Lobbæk. Hun døde 6/8 1966, 84 år.
Kilder: bornholmere.dk; KB.
Ingeborg M. Blem, f. 9/8 1883 (16 år)
Nylars, F: Gaardejer
Hun var fra Engegård, Nylars, datter af gårdejer og folketingsmand Markus Blem. Hun var svagelig og boede hele tiden hos forældrene, først på gården og senere i København.
Kilde: Blem-slægten (fortsættelsen).
Katrine Kofoed, f. 10/9 1881 (18 år)
Bodilsker, F: Gaardejer
Hun var fra Skovgård, Bodilsker, og nr. 2 af i alt 9 søskende, der blev elever på højskolen. Hun blev gift med Hans Peter Bendtsen fra en ejendom på Højlyngen i Bodilsker, f. 15/7 1874, og de overtog 1901 10. slg. Smørengegård i Vestermarie, som de drev indtil 1943. Fem døtre og én søn blev elever på højskolen. Sønnen, Ove Kofoed Bendtsen, overtog gården efter dem.
Kilde: Jochum. 341.
Margrete N. Hansen, f. 28/6 1883 (fyldte 17 år)
Nylars, F: Husmand
Margrethe Nielsine Hansen, datter af Niels Andreas Hansen og hustru Margrethe Kirstine Hansen; navneforandring til Skovgaard. Hun blev gift med gårdejer Hans Ludvig Dam, Gildesgård, Nylars. En datter, Esther Louise Dam var elev på højskolen 1938. En søn, Alfred Skovgaard Dam, overtog gården 1944. Margrethe Dam døde 4/12 1967 i Aakirkeby.
Sofie M. Kofoed, f. 20/3 1883 (17 år)
Aaker, F: Gaardejer
Sofie Marie Koefoed, fra Soldatergård. Hun blev 1904 gift med Peter Koefoed fra Langemyregård, f. 7/4 1878, som blev mejeribestyrer på A/M Bøsthøj indtil 1942.
Kilde: Lauegd. 45 & 121.
Anna M. Andersen, f. 14/3 1881 (19 år)
Østerlars, F: Gaardejer
Elevf. 30 Kr.
Anna Margrethe Andersen. Hun var fra Dammegård, Østerlars, og var en af i alt 10 søskende, der blev elever på højskolen. Hun blev gift med Adolf Kristian Kure fra en af Kjeldsebygårdene, og de overtog Højagremøllen, Østerlars. Han havde været elev på højskolen i Østermarie 1889-90 sammen med Martin Andersen (Nexø).
Kilder: Kure-slægten, Bhs. Amtsråd 86.
Martine M. N. Lyster, f. 25/9 1882 (17 år)
Klemensker, F: Husmand
Bhs. Amt 50 Kr.
Martine Margrethe Nielsine Lyster, datter af husmand Niels Hansen Lyster. Hun blev gift med arbejdsmand Julius Mathias Larsen og bosat i Årsdale, Ibsker. Hun døde 17/1 1962, 80 år.
Kilder: bornholmere.dk; KB.
Anna Marie Lund, f. 12/5 1881 (fyldte 19 år)
Aaker, F: Husmand
Bhs. Amt 40 Kr.
Datter af Kristian Ipsen Lund og hustru Engeline Kristine Lund, Bygaden, matr. nr. 33, Aakirkeby. Det er ikke lykkedes at finde yderligere oplysninger
Anine K. Jensen, f. 27/5 1879 (fyldte 21 år)
Østermarie, F: Husmand
Anine Karoline Jensen, datter af fisker Hans Peter Jensen og hustru Ane Margrethe Jensen, fiskerlejet Ypnasted. Hun blev gift med kaptain Hans Sinius Holm og bosat i Bølshavn. Han var omkr. 25 år ældre end hende og døde den 25/11 1920. Hun drev et pensionat, Hotel Bølshavn i mange år. Hun døde 22/4 1956.
Kilder: bornholmere.dk; Bhs. Vejviser; KB.
Anna Emilie Bech, f. 8/3 1882 (18 år)
Svaneke, F: Møller
Datter af møller Peter Emilius Bech og hustru Ane Birgitte, f. Holm. Hun blev gift med mølleejer Marius Sofus Henriksen, Saxebro Mølle i Aaker. Hun døde 22/5 1939, 57 år.
Kilde: bornholmere.dk
Karen Kofoed, f. 3/11 1880 (19 år)
Pedersker, F: Møller
Bhs. Amt 50 Kr.
Hun var datter af snedker Jens Madsen Kofoed og hustru Jensine Petrea, f. Mogensen, Smålyngen, Pedersker. Ved FT 1890 var familien imidlertid flyttet til nabosognet Poulsker, hvor faderen var blevet ejer af Strandmøllen. Karen Kofoed blev på sin fødselsdag 1905 gift med avlsbruger Ole Mathias Skovgaard, Arnagerbro, Nylars, elev på højskolens allerførste hold 1893-94. De nåede at få en pige, men snart efter blev hun syg af lungetuberkulose og døde den 21/6 1909, 28 år gammel.
Kilder: bornholmere.dk; KB.
Lavra J. Christensen, f. 28/12 1883 (16 år)
Faaborg, Varde, Ribe Amt, F: Gaardejer
Anna Margr. Thorsen, f. 13/5 1870 (fyldte 30 år)
Klemensker, F: Smed
Bhs. Amt 50 Kr.
Ane Margrethe Thorsen, født 2/5 1870, datter af smedemester Hans Peter Thorsen og hustru Margrethe Marie, f. Jensen. Hun blev gift med malermester Jens Christensen, ejendommen Styrsbro i Aaker. Hun døde 29/11 1938, 68 år.
Kilde: bornholmere.dk
Marie Christ. Ipsen, f. 14/2 1883 (17 år)
Vestermarie, F: Husmand
Marie Kristine Ipsen, datter af husmand Lars Ipsen og hustru Margrethe Kristine, f. Jensen, Sose. Ingen yderligere oplysninger.

Tilbage til indledningssiden          

SAMs højskolehistoriske Arkiv